Topic outline

  • Ochrony przed wykorzystaniem i nadużyciem


    Witamy na kursie 'Wprowadzenie do ochrony przed wykorzystaniem i nadużyciem     Ten kurs jest przeznaczony dla każdego, kto pracuje w sektorze pomocy rozwojowej. Może być stosowany jako szkolenie wprowadzające lub jako kurs odświeżający zdobytą już wiedzę 


    Wybierz przycisk „Rozpocznij” poniżej, aby rozpocząć kurs. 

    Rozpocznij