Цей курс призначений для всіх, хто працює у сфері розвитку. Його можна використовувати як вступний тренінг або як курс підвищення кваліфікації.


Este curso está destinado para toda persona que trabaje en el ámbito del desarrollo. Puede utilizarse como formación introductoria o como curso de puesta al día.Enrolment instructions

You need to log in to your Learn with ACFID account to participate.

  1. If you already have a Learn with ACFID account, go to the top right-hand corner of the page to log in. Once you have logged in, select the 'Enrol Me' option below.
  2. If you already have an account, but you've forgotten your password, you can reset your password.
  3. If you don't have an account, it takes 2 minutes to set up a Learn with ACFID account.

Enquiries via learning@acfid.asn.au.


A platform for crowd-sourced PSEAH resources.

Урьдчилан сэргийлж хамгаалахуйн тухай ойлгох нь

Энэхүү сургалт нь хөгжлийн салбарт ажилладаг хүмүүст зориулагдсан. Үүнийг анхан шатны эсхүл давтан сургалт байдлаар ашиглаж болно.  

‘Урьдчилан сэргийлж хамгаалахуй’ сургалтаар: 

  • “Урьдчилан сэргийлж хамгаалахуй” гэж юу болох, түүний ач холбогдлыг ойлгох. 
  • Үндсэн нэр томьёо, түүний тодорхойлолт ба хүлээлтийг амьдралд хэрэгжүүлэх. 
  • Эмзэг байдал, эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал ба жендэрийн тэгш бус байдлын харилцан хамаарлыг судлах. 

វគ្គនេះគឺសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យការងារអភិវឌ្ឍន៍។ វគ្គនេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ណែនាំ​ឬ​ជា​វគ្គ​បណ្តុះ​    បណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ។ 

Ce cours vous aidera à développer votre compréhension de la sauvegarde.

Kursus ini akan membantu Anda memahami perlindungan.

Khóa học này sẽ giúp bạn sẽ tìm hiểu về bảo hộ.